Safety - zaštita na radu

“Jedinu pravu sigurnost u današnjem svijetu čovjeku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost"
Henry Ford

Služba za korisnike tvrtke SAFETY je s Vama od samog početka projekta i središnji je odjel u pogledu kontakata s potencijalnim i postojećim korisnicima. Pružamo Vam brzu i učinkovitu uslugu prilagođenu Vašim potrebama što je rezultat visoko postavljenih standarda rada. Odgovorit ćemo Vam na pitanja o pojedinim uslugama, načinu korištenja i slično. Cilj nam je pružiti Vam stručnu podršku kako biste unaprijedili vlastito poslovanje korištenjem naših usluga. Vaše pohvale, pritužbe i informacije vrijedan su input kako bi SAFETY i dalje unaprijeđivao svoj pristup korisniku.

Zahvaljujući dobroj umreženosti naših poslovnih partnera, možemo ponuditi usluge na području cijele zemlje, bilo da se radilo o različitim vrstama ispitivanja i / ili pak obuke Vaših djelatnika.

Uvjete i termine dogovaramo s Vama, a za hitne slučajeve stojimo Vam na raspolaganju, što osigurava Vašu bezbrižnost.

Kada pristupamo klijentu, to činimo otvoreno i iskreno. Ne zastupamo politiku „skrivenih troškova“ već za Vas uvijek tražimo dugoročno najbolje rješenje.

PODRŠKA U CIJELOJ ZEMLJI

Služba za korisnike tvrtke SAFETY je s Vama od samog početka projekta i središnji je odjel u pogledu kontakata s potencijalnim i postojećim korisnicima. Pružamo Vam brzu i učinkovitu uslugu prilagođenu Vašim potrebama što je rezultat visoko postavljenih standarda rada. Odgovorit ćemo Vam na pitanja o pojedinim uslugama, načinu korištenja i slično. Cilj nam je pružiti Vam stručnu podršku kako biste unaprijedili vlastito poslovanje korištenjem naših usluga. Vaše pohvale, pritužbe i informacije vrijedan su input kako bi SAFETY i dalje unaprijeđivao svoj pristup korisniku.

KORISNIČKA PODRŠKA

Zahvaljujući dobroj umreženosti naših poslovnih partnera, možemo ponuditi usluge na području cijele zemlje, bilo da se radilo o različitim vrstama ispitivanja i / ili pak obuke Vaših djelatnika.

Uvjete i termine dogovaramo s Vama, a za hitne slučajeve stojimo Vam na raspolaganju, što osigurava Vašu bezbrižnost.

PLANIRANI TROŠKOVI

Kada pristupamo klijentu, to činimo otvoreno i iskreno. Ne zastupamo politiku „skrivenih troškova“ već za Vas uvijek tražimo dugoročno najbolje rješenje.

DOKUMENTI

Za Vas ćemo ugovoriti i organzirati najpovoljnije te geografski Vama najbliže kooperante za provedbu poslova zaštite na radu i zaštite od požara. U nastavku su navedene neke od usluga iz asortimana naših poslovnih partnera koje Vam možemo ponuditi.

Procjena rizika radnih mjesta (uključuje procjenu rizika za rad s računalima)

Ugovori: Ugovor o savjetovanju s područja zaštite na radu, Ugovor o upravljanju objektom

Pravilnici, elaborati:

 • Pravilnik zaštite na radu,
 • Pravilnik zaštite od požara,
 • Plan evakuacije i spašavanja (elaborat i tlocrt),
 • Plan postavljanja znakova sigurnosti,
 • Plan iscrtavanja transportnih puteva i pješačkih zona

Akti:

 • Akt Poslodavca o zabrani pušenja u radnim i pomoćnim prostorijama Društva, o zabrani uzimanja alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti (uključuje pripadajući Pravilnik, uputu o alkotestiranju i obrazac alko-testa),
 • Akt Poslodavca o imenovanju i prenošenju ovlasti na ovlaštenika Poslodavca iz zaštite na radu,
 • Akt Poslodavca o imenovanju i prenošenju ovlasti na povjerenika Poslodavca iz zaštite na radu,
 • Akt Poslodavca o imenovanju specijaliste, stručnjaka zaštite na radu I i/ili II razine

Evidencije:

 • Knjiga nadzora s područja zaštite na radu,
 • Evidencija radnog vremena,
 • Evidencija korištenja službenog vozila i osobnog vozila u službene svrhe sa evidencijom službenih vozila,
 • Evidencija o periodičkom pregledu protupožarnih aparata,
 • Evidencija o primopredaji osobne zaštitne opreme,
 • Evidencija o opasnim tvarima koje Poslodavac proizvodi, prerađuje ili koristi,
 • Evidencijski kartoni: EK-1, EK-2, EK-3, EK-4,EK-5, EK-6
OBRAZOVANJE

Nudimo različite programe obuke putem naših poslovnih partnera na području cijele zemlje, bilo da se radi o osposobljavanjima vezanim uz zaštitu na radu, protupožarstvo ili pak drugih specijalističkih te stručnih usmjerenja.

Zaštita na radu:

 • Osposobljavanje za specijalista zaštite na radu,
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu,
 • Osposobljavanje povjerenika radnika iz zaštite na radu,
 • Osposobljavanje djelatnika za pružanje prve pomoći na radu

Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje:

 • Osposobljavanje djelatnika za početno gašenje požara,
 • Osposobljavanje djelatnika za provođenje evakuacije i spašavanja

Osbosobljavanje za rad na visini

Stučna, strukovna osposobljavanja (verificirani programi):

 • armirač
 • armirač - betonirač
 • betonirač
 • fasader
 • keramičar
 • krovopokrivač
 • rukovatelj lakom pružnom mehanizacijom
 • monter suhe gradnje
 • pružni radnik
 • radnik na montaži i demontaži skele
 • rukovatelj autodizalicom
 • rukovatelj automiješalicom
 • rukovatelj bagerom
 • rukovatelj buldožerom
 • rukovatelj damperom
 • rukovatelj elektrokolicima
 • rukovatelj glodalicom za beton
 • rukovatelj grederom
 • rukovatelj hidrauličnom dizalicom
 • rukovatelj hidrauličnom platformom
 • rukovatelj hidrauličnom prešom za tlačni lijev
 • rukovatelj kombajnom
 • rukovatelj konzolnom dizalicom
 • rukovatelj lakom dizalicom
 • rukovatelj mosnom dizalicom
 • rukovatelj motornom kosilicom
 • rukovatelj motornom pilom
 • rukovatelj portalnom dizalicom
 • rukovatelj rovokopačem
 • rukovatelj samohodnom platformom
 • rukovatelj sitnom pružnom mehanizacijom
 • rukovatelj skreperom
 • rukovatelj strojevima za obradu betona i asfalta
 • rukovatelj strojevima za preradu i obradu drva
 • rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu preradu drvne mase
 • rukovatelj šumskim traktorom
 • rukovatelj toranjskom dizalicom
 • rukovatelj traktorom,
 • rukovatelj utovarivačem
 • rukovatelj valjkom
 • rukovatelj vibracijskim nabijačem
 • rukovatelj viličarem,
 • signalist i vezač tereta,
 • soboslikar ličilac
 • specijalist zaštite na radu
 • tesar
 • zidar

Stučna, strukovna osposobljavanja (neverificirani programi):

 • ispitivač električnih instalacija
 • klesar
ISPITIVANJA

Za Vas ćemo ugovoriti i organzirati najpovoljnije te geografski Vama najbliže kooperante za provedbu zakonom propisanih ispitivanja s područja strojarstva i elektrotehnike. U nastavku su navedene neke od usluga iz asortimana naših poslovnih partnera koje Vam možemo ponuditi.

Strojarska ispitivanja:

 • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • Pregled radne opreme
 • Pregled i ispitivanje sredstva unutarnjeg prijevoza (atest za viličar i sl.)
 • Pregled i ispitivanje skela i radnih podesta (atest skele, atest platforme, i sl.)
 • Ispitivanje postrojenja i tehnoloških linija

Elektrotehnička ispitivanja

 • Pregled i ispitivanje električnih instalacija
 • Pregled i ispitivanje sustava za zaštitu od munje (ispitivanje gromobrana)
 • Određivanje strujnih krugova i izrada jednopolne sheme električnih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti bimetalne zaštite
 • Pregled i ispitivanje razvodnih ormara
 • Pregled i ispitivanje tipkala za daljinski isklop električne energije
 • Pregled i ispitivanje sigurnosne i panik rasvjete
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta

Protupožarna ispitivanja

 • Pregled i ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara
 • Pregled i ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Pregled i ispitivanje vatrodojave (atest za vatrodojavu)
 • Pregled i ispitivanje plinodetekcije (atest za plinodetekciju)
 • Pregled i ispitivanje hidrantske mreže za gašenje požara (atest za hidrantsku mrežu)
 • Pregled i ispitivanje sprinkler sustava za gašenje požara (atest za sprinkler)
 • Pregled i ispitivanje drencher sustava za gašenje požara (atest za drencher)
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara tehničkim plinom
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zaklopki za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za zaklopke)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih vratiju za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za protupožarna vrata)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zavjesa za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za protupožarne zavjese)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih kupola za odvod dima i topline (atest za kupole)
 • Periodičko ispitivanje vatrogasnih aparata (atest vatrogasnih aparata)

Druga tehnička, građevinska i specifična ispitivanja

 • Ispitivanje učinkovitosti prisilne ventilacije (atest ventilacije)
 • Ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša
 • Ispitivanje buke i zvučne izolacije (atest buke)
 • Ispitivanje imisije komunalne buke

Za Vas ćemo ugovoriti i organzirati najpovoljnije te geografski Vama najbliže kooperante za provedbu poslova zaštite na radu i zaštite od požara. U nastavku su navedene neke od usluga iz asortimana naših poslovnih partnera koje Vam možemo ponuditi.

Procjena rizika radnih mjesta (uključuje procjenu rizika za rad s računalima)

Ugovori: Ugovor o savjetovanju s područja zaštite na radu, Ugovor o upravljanju objektom

Pravilnici, elaborati:

 • Pravilnik zaštite na radu,
 • Pravilnik zaštite od požara,
 • Plan evakuacije i spašavanja (elaborat i tlocrt),
 • Plan postavljanja znakova sigurnosti,
 • Plan iscrtavanja transportnih puteva i pješačkih zona

Akti:

 • Akt Poslodavca o zabrani pušenja u radnim i pomoćnim prostorijama Društva, o zabrani uzimanja alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti (uključuje pripadajući Pravilnik, uputu o alkotestiranju i obrazac alko-testa),
 • Akt Poslodavca o imenovanju i prenošenju ovlasti na ovlaštenika Poslodavca iz zaštite na radu,
 • Akt Poslodavca o imenovanju i prenošenju ovlasti na povjerenika Poslodavca iz zaštite na radu,
 • Akt Poslodavca o imenovanju specijaliste, stručnjaka zaštite na radu I i/ili II razine

Evidencije:

 • Knjiga nadzora s područja zaštite na radu,
 • Evidencija radnog vremena,
 • Evidencija korištenja službenog vozila i osobnog vozila u službene svrhe sa evidencijom službenih vozila,
 • Evidencija o periodičkom pregledu protupožarnih aparata,
 • Evidencija o primopredaji osobne zaštitne opreme,
 • Evidencija o opasnim tvarima koje Poslodavac proizvodi, prerađuje ili koristi,
 • Evidencijski kartoni: EK-1, EK-2, EK-3, EK-4,EK-5, EK-6

Nudimo različite programe obuke putem naših poslovnih partnera na području cijele zemlje, bilo da se radi o osposobljavanjima vezanim uz zaštitu na radu, protupožarstvo ili pak drugih specijalističkih te stručnih usmjerenja.

Zaštita na radu:

 • Osposobljavanje za specijalista zaštite na radu,
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu,
 • Osposobljavanje povjerenika radnika iz zaštite na radu,
 • Osposobljavanje djelatnika za pružanje prve pomoći na radu

Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje:

 • Osposobljavanje djelatnika za početno gašenje požara,
 • Osposobljavanje djelatnika za provođenje evakuacije i spašavanja

Rad na visini

Stučna, strukovna osposobljavanja (verificirani programi):

 • armirač
 • armirač - betonirač
 • betonirač
 • fasader
 • keramičar
 • krovopokrivač
 • rukovatelj lakom pružnom mehanizacijom
 • monter suhe gradnje
 • pružni radnik
 • radnik na montaži i demontaži skele
 • rukovatelj autodizalicom
 • rukovatelj automiješalicom
 • rukovatelj bagerom
 • rukovatelj buldožerom
 • rukovatelj damperom
 • rukovatelj elektrokolicima
 • rukovatelj glodalicom za beton
 • rukovatelj grederom
 • rukovatelj hidrauličnom dizalicom,
 • rukovatelj hidrauličnom platformom
 • rukovatelj hidrauličnom prešom za tlačni lijev
 • rukovatelj kombajnom
 • rukovatelj konzolnom dizalicom
 • rukovatelj lakom dizalicom
 • rukovatelj mosnom dizalicom
 • rukovatelj motornom kosilicom
 • rukovatelj motornom pilom
 • rukovatelj portalnom dizalicom
 • rukovatelj rovokopačem
 • rukovatelj samohodnom platformom
 • rukovatelj sitnom pružnom mehanizacijom
 • rukovatelj skreperom
 • rukovatelj strojevima za obradu betona i asfalta
 • rukovatelj strojevima za preradu i obradu drva
 • rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu preradu drvne mase
 • rukovatelj šumskim traktorom
 • rukovatelj toranjskom dizalicom
 • rukovatelj traktorom
 • rukovatelj utovarivačem
 • rukovatelj valjkom
 • rukovatelj vibracijskim nabijačem
 • rukovatelj viličarem
 • signalist i vezač tereta,
 • soboslikar ličilac
 • specijalist zaštite na radu
 • tesar
 • zidar

Stučna, strukovna osposobljavanja (neverificirani programi):

 • ispitivač električnih instalacija
 • klesar

Za Vas ćemo ugovoriti i organzirati najpovoljnije te geografski Vama najbliže kooperante za provedbu zakonom propisanih ispitivanja s područja strojarstva i elektrotehnike. U nastavku su navedene neke od usluga iz asortimana naših poslovnih partnera koje Vam možemo ponuditi.

Strojarska ispitivanja:

 • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • Pregled radne opreme
 • Pregled i ispitivanje sredstva unutarnjeg prijevoza (atest za viličar i sl.)
 • Pregled i ispitivanje skela i radnih podesta (atest skele, atest platforme, i sl.)
 • Ispitivanje postrojenja i tehnoloških linija

Elektrotehnička ispitivanja

 • Pregled i ispitivanje električnih instalacija
 • Pregled i ispitivanje sustava za zaštitu od munje (ispitivanje gromobrana)
 • Određivanje strujnih krugova i izrada jednopolne sheme električnih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti bimetalne zaštite
 • Pregled i ispitivanje razvodnih ormara
 • Pregled i ispitivanje tipkala za daljinski isklop električne energije
 • Pregled i ispitivanje sigurnosne i panik rasvjete
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta

Protupožarna ispitivanja

 • Pregled i ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara
 • Pregled i ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Pregled i ispitivanje vatrodojave (atest za vatrodojavu)
 • Pregled i ispitivanje plinodetekcije (atest za plinodetekciju)
 • Pregled i ispitivanje hidrantske mreže za gašenje požara (atest za hidrantsku mrežu)
 • Pregled i ispitivanje sprinkler sustava za gašenje požara (atest za sprinkler)
 • Pregled i ispitivanje drencher sustava za gašenje požara (atest za drencher)
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara tehničkim plinom
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zaklopki za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za zaklopke)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih vratiju za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za protupožarna vrata)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih zavjesa za sprečavanje širenja požara, dima i topline (atest za protupožarne zavjese)
 • Pregled i ispitivanje protupožarnih kupola za odvod dima i topline (atest za kupole)
 • Periodičko ispitivanje vatrogasnih aparata (atest vatrogasnih aparata)

Druga tehnička, građevinska i specifična ispitivanja

 • Ispitivanje učinkovitosti prisilne ventilacije (atest ventilacije)
 • Ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša
 • Ispitivanje buke i zvučne izolacije (atest buke)
 • Ispitivanje imisije komunalne buke